N.C.S.R. "Demokritos"

Έρευνα

Τομέας Επιστήμης Υλικών

small logo

Μιχάλης Πίσσας

Ερευνητής Α

mpissas@ims.demokritos.gr
+30 210 6503306


Διευθυντής Ερευνών

Διεύθυνση

Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" Αγ. Παρασκευή Αττικής. ΤΚ 153 10,
Τηλ 2106503306
Fax 2106519430
e-mail: mpissas@ims.demokritos.gr

Τίτλοι Σπουδών


α) Διδακτορικό δίπλωμα στην Υπεραγωγιμότητα από το Γενικό Τμήμα του ΕΜΠ β) Πτυχίο Μεταλλειολόγου Μεταλλουργού Μηχανικού EMΠ

Στρατιωτική θητεία


Στο διάστημα από 20-3-92 έως 20-3-93 εκπλήρωσα τις στρατιωτικές μου υποχρεώσεις υπηρετώντας ως στρατεύσιμος κελευστής στο Πολεμικό Ναυτικό.

Καριέρα


• Ερευνητής Α στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" [(1-1-05) έως σήμερα]
• Ερευνητής B στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" [(1-1-99) έως (31-12-04)]
• Επισκέπτης Ερευνητής Centre de Recherches sur les Tres Basses Temperatures, CNRS, Grenoble FRANCE [(1-7-96) έως (31-7-97)].
• Ερευνητής Γ στο Ινστιτούτο Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος" [(1-6-95) έως (31/12/98)]
• Ερευνητής σε ερευνητικά προγράμματα (1-4-93 έως 31-6-95 )

Τρέχουσες ερευνητικές δραστηριότητεςΕίμαι υπεύθυνος του εργαστηρίου μαγνητικών μετρήσεων του Ινστιτούτου Επιστήμης Υλικών του ΕΚΕΦΕ «Δ» το οποίο είναι εξοπλισμένο με το μαγνητόμετρο SQUID, το όργανο μέτρησης φυσικών ιδιοτήτων PPMS και το μαγνητόμετρο Hall, και του εργαστηρίου παρασκευής οξειδίων.

Οι ερευνητικές μου δραστηριότητες τα τελευταία χρόνια αφορούν στη μελέτη των ιδιοτήτων της "ύληςφλαξονίων" (flux lines) της κατάστασης Abrikosov, των υπεραγωγών ΗgBa2CuO4+x, ΥBa2Cu3O7, Τl2Ba2Can-1CunOy, Bi2Sr2Ca2Cu3O10 του ΜgB2 και των oxypnictides Fe.

Παράλληλα, με τη έρευνα στην υπεραγωγιμότητα, έχω αφιερώσει σημαντικό χρόνο για τη μελέτη των δομικών και μαγνητικών ιδιοτήτων μικτών οξειδίων, που έχουν σαν βασικό δομικό τους στοιχείο τη δομή του απλού περοβσκίτη. Μεγάλη ερευνητική προσπάθεια έχει αφιερωθεί στη μελέτη της ένωσης La1-xCaxMnO3 με περίθλαση ακτίνων x και νετρονίων, μαγνητικών μετρήσεων και δεδομένων από τις φασματοσκοπικές τεχνικές Moessbauer NMR και EPR.

Επιπρόσθετα, χρησιμοποιώντας μαγνητικές μετρήσεις συνεχούς και εναλλασσόμενου ρεύματος μετρήσεις ηλεκτρικής αντίστασης και ειδικής θερμότητας μελετώνται οι φυσικές ιδιότητες οξειδίων, κραμάτων, ανόργανων ενώσεων, νανοσωματιδίων και ημιαγωγών.

Τέλος γίνεται ερευνητική προσπάθεια για τη χρήση μαγνητικών μετρήσεων για μη καταστρεπτικούς ελέγχους σε εξαρτήματα και κατασκευές που αποτελούνται από μαγνητικά υλικά.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες


Διδάσκω από το 2006 το μεταπτυχιακό μάθημα της Κλασσικής Ηλεκτροδυναμικής σε μεταπτυχιακό επίπεδο, στο διατμηματικό μεταπτυχιακό πρόγραμμα "Φυσική και τεχνολογικές εφαρμογές" το οποίο γίνεται υπό την αιγίδα της Σχολής Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (ΣΜΦΕ) του ΕΜΠ σε συνεργασία με το ΙΕΥ και ΙΠΦ του ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος. Έχω συμμετάσχει στο προπτυχιακό μάθημα του ΣΜΦΕ "Χαρακτηρισμός Υλικών" με την άσκηση Μαγνητικές μετρήσεις. Έχω καθοδηγήσει 5 διπλωματικές εργασίες, 3 διπλωματικές επιπέδου Μaster και 4 διδακτορικές διατριβές.

Μονογραφίες και κεφάλαια σε βιβλία


1. Low-Dimensional Solids Wiley (ISBN 978-0470-99751-2), chapter 5 Magnesium diborite MgB2: Asimple compound with importsnt properties. M. Pissas
2. Leading edge superconductivity research developments (ISBN 978-160456-017-6), Chapter 1 Exchange biased and plain superconducting –ferromagnetic layered hybrids and their possible applications, D. Stamopoulos, E. Manios and M. Pissas.
3. Exchange biased and plain superconducting ferromag-netic layered hybrids (ISBN-978-1-60692-643-7) D. Stamopoulos, E. Manios and M. Pissas.
4. Magnesium Diboride MgB2 superconductor research (ISBN-978-1-60456-566-9) Chapter 3 Surveying the vortex matter phase diagram for pristine MgB2 and atomic substituted Mg1-xAlxbB2 and MgB2-xCx single crystals. D. Stamopoulos and M. Pissas.

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

145

Συντελεστής h


23

Επιλεγμένες δημοσιεύσεις


1. Ιrreversibility line in single-crystal HgBa2CuO4 super-conductor, M. Pissas, E. Moraitakis, G. Kallias, A. Terzis, D. Niarchos, M. Charalambous.Phys. Rev. B 58 (1998) 9536.
2. Mossbauer spectroscopy and neutron diffraction study of the YSrCuFeO5+y compound, M. Pissas, G. Kallias, A. Simopoulos, D. Niarchos, R. Sonntag. Journal of Physics: Condensed Matter 10 (1998) 10317.
3. NMR in Manganese Perovskites:Detection of Spatially Varying Electron States in Domain Walls. .G. Papavassiliou, M. Fardis, F. Milia, M. Pissas, G. Kallias, , D. Niarchos, C. Dimitropoulos and J. Dolinsek, Phys. Rev. B 58 (1998) 12237.
4. Structural and magnetic properties of La2/3(BaxCa1-x)1/3MnO3 perovskites. N. Moutis, I. Panagiotopoulos, M. Pissas, D. Niarchos, Phys. Rev. B 59 (1999) 1129.
5. Study of Fe-doped La2/3Ca1/3MnO3 (x=1/3) using Moss-bauer spectroscopy and neutron diffraction. A. Simopoulos, M. Pissas, G. Kallias, E. Delvin, N. Moutis, I. Panagiotopoulos, D. Niarchos, C. Christides and R. Sonntag, Phys. Rev. B 59 (1999) 1263.
6. Μössbauer study of 57Fe doped La0.5Ca0.5MnO3 com-pound. G. Kallias, M. Pissas, E. Delvin, A. Simopoulos, D. Niarchos, Phys. Rev. B 59 (1999) 1272.
7. Polarons and Phase Separation in Lanthanum based manganese Perovskites. A 139La and 55Mn NMR Study. G. Papavassiliou, M. Fardis, M. Belesi, M. Pissas, I. Panagiotopoulos, G. Kallias and D. Niarchos, C. Dimitropoulos and J. Dolinsek., Phys. Rev. B. 59, (1999) 6390.
8. Μössbauer and magnetization studies of La0.5Ca0.5MnxFe1-xO3. G. Kallias, M. Pissas, E. Delvin, A. Simopoulos, D. Niarchos, Journal of Applied Physics 85 (1999) 5402.
9. Magnetic relaxation measurements in the region of second magnetization peak in HgBa2CuO4+ single crystal. M. Pissas, D. Stamopoulos, E. Moraitakis, G. Kallias, D. Niarchos, M. Charalambous, Phys. Rev. B, 59 (1999) 12121.
10. Exchange biasing mechanism in in La2/3Ca1/3MnO3 / La1/3Ca2/3MnO3 multilayers. I. Panagiotopoulos, C. Christides, M. Pissas, D. Niarchos, Phys. Rev. B 60 (1999) 485.
11. Neutron diffraction study of La0.5Ca0.5MnO3 under an external magnetic field, G. Kallias, M. Pissas, A. Hoser, Physica B 276-278 (2000) 778.
12. 55Mn NMR investigation of electronic phase separaton in La1-xCaxMnO3 for 0.25x0.5, G. Papavassiliou, M. Fardis, M. Belesi, T. Maris, G. Kallias, M. Pissas and D. Niarchos, Phys. Rev. Lett 84, 761 (2000).
13. The onset of the fishtail peak in an untwinned ΥBa2Cu3O7-δ crystal. M. Pissas, E. Moraitakis, G. Kallias, A. Bondarenko, Phys. Rev. B 62 (2000) 1446.
14. Phase separation in La0.5Ca0.5MnO3 doped with 1% 119Sn detected by Moessbauer spectroscopy. A. Simopoulos, G. Kallias, E. Devlin, M. Pissas. Phys. Rev. B. 63 054403 (2001).
15. NMR as a local probe of magnetic anisotropy: The possibility of orbital ordering and orbital liquid states in colossal magnetoresistance manganites. M. Belesi, G. Papavassiliou, M. Fardis, M. Pissas, J. E. Wegrowe, and C. Dimitropoulos. Phys. Rev. B. 63 180406(R) (2001).
16. Raman spectroscopy of the charge- and orbital-ordered state in La0.5Ca0.5MnO3 . M.V. Abrashev, J. Bäckström, L. Börjesson, M. Pissas, N. Kolev, M.N Iliev. Phys. Rev. B 64 144429 (2001).
17. Evidence for geometrical barriers in an untwined YBa2Cu3O7-δ single crystal, M. Pissas, D. Stamopoulos, Phys. Rev. B. 64 134510 (2001).
18. A dc magnetization and local permeability study of the HgBa2CuO4+δ superconductor. D. Stamopoulos and M. Pissas, Supercond. Sci. Technol. 14 844 (2001).
19. Crystal and magnetic structure of the La1-xCaxMnO3 compound (x=0.8, 0.85) M. Pissas, G. Kallias, M. Hof-mann and D. M. Toebbens, Phys. Rev. B 65, 064413 (2002).
20. Moessbauer study of 57Fe doped La1-xCaxMnO3 (x=0.5, 0.6)}, G. Kallias, M.Pissas, E. Devlin and A. Simopoulos , Phys. Rev. B, 65, 144426 (2002).
21. 11B NMR detection of the magnetic field distribution in the mixed superconducting state of MgB2. G. Papavassiliou, M. Pissas, M. Fardis, M. Karayanni, C. Christides, Phys. Rev. B 65, 012510 (2002).
22. Hysteretic behavior of the vortex lattice at the onset of the second peak for HgBa2CuO4+δ superconductor, D. Stamopoulos, M. Pissas, Phys. Rev. B 65. 134524 (2002).
23. Magnetization and 11B NMR study of Mg1-xAlxB2 super-conductors, M. Pissas, G. Papavassiliou, M. Karayanni, M. Fardis, I. Maurin, I. Margiolaki, K. Prassides, C. Christides, Phys. Rev. B 65, 184514 (2002).
24. Electron spin resonance and microwave absorption study of MgB2, V. Likodimos, M. Pissas, Phys. Rev. B 65 172507 (2002).
25. Crystal Structure of the Mg1-xAlxB2 superconductors near x 0.5, Serena Margadonna, Kosmas Prassides, Ioannis Arvanitidis, Michael Pissas, Georgios Papavassiliou, and Andrew N. Fitch, Phys. Rev. B 66 014518 (2002).
26. Peak effect in single crystal MgB2 superconductor for H c-axis, M. Pissas, S. Lee, A. Yamamoto, and S. Ta-jima, Phys. Rev. Lett. 89, 097002 (2002).
27. 3DXY variation of the vortex melting line in untwinned YBa2Cu3O6.95 single crystal in the critical fluctuation re-gime. M. Pissas, R. Liang. Phys. Rev. B 66 100503(R) (2002).
28. 11B and 27Al NMR spin-lattice relaxation and Knight shift study of Mg1-xAlxB2. Evidence for anisotropic Fermi surface, G. Papavassiliou, M. Pissas, M. Kara-yanni, M. Fardis, S. Koutandos, and K. Prassides, Phys. Rev. B 66, 140514(R) (2002).
29. Possible reordering of vortex matter near the end point of the second peak line in YBa2Cu3O7-δ compound, D. Stamopoulos and M. Pissas, A. Bondarenko, Phys. Rev. B 66, 214521 (2002).
30. Conduction electron spin resonance in Mg1-xAlxB2, V. Likodimos, S. Koutandos,M. Pissas, G. Papavassiliou K. Prassides, Europhysics Letters, 61 116 (2003).
31. Phase diagram of the La1-xCaxMnO3 compound for 0.5< x< 0.9, M. Pissas and G. Kallias, Phys. Rev. B, 68, 134414 (2003).
32. Orbital domain state and finite size scaling in ferromagnetic insulating manganites, G. Papavassiliou, M. Pissas, M. Belesi, M. Fardis, J. Dolinsek, C. Dimitropoulos, J. P. Ansermet, Phys. Rev. Lett. 91, 147205 (2003).
33. Influence of randomly distributed magnetic nanoparti-cles on surface superconductivity in Nb films, D. Stamopoulos, M. Pissas, V. Karanasos, D. Niarchos, I. Panagiotopoulos, Phys. Rev. B 70, 054512 (2004).
34. Influence of carbon doping on the vortex matter properties of MgB2, M. Pissas, D. Stamopoulos, S. Lee and S. Tajima, Phys Rev. 70, 134503 (2004).
35. Phase diagram and magnetic properties of La1_xCaxMnO3 for 0 36. Spin-polarized oxygen hole states in cation deficient La1-xCaxMnO3 G. Papavassiliou, M. Pissas, M. Belesi, M. Fardis, J. P. Ansermet, D. Carlier, C. Dimitropoulos, J. Dolinsek, Εurophysics Letter , 68, 453 (2004).
37. Moessbauer study of 1%Fe doped LaMnO3 compound, M. Pissas and A. Simopoulos J. Phys.: Cond. Matter 16, 7419 (2004).
38. Ferromagnetic-superconducting hybrid films and possible applications: a direct study in a model com-binatorial film, D. Stamopoulos, M. Pissas, and E. Ma-nios, Phys. Rev. B 71, 014522 (2005).
39. Crystal and magnetic structure of La1-xCaxMnO3 com-pound (0.11≤x≤0.175), M. Pissas, I. Margiolaki, G. Papavasiliou, D. Stamopoulos, D. Argyriou, Phys. Rev. B 72, 064425 (2005).
40. Crystal and magnetic structural study of the La1-xCaxMnO3 (x=3/4) composition, M. Pissas, I. Margiolaki, K. Prassides. E. Suard, Phys. Rev. B 72, 064426 (2005).
41. Μagnetic heterogeneity in electron doped La1−xCaxMnO3 manganites studied by means of electron spin resonance, V Likodimos, M Pissas, J. Phys.: Condens. Matter 17 3903, (2005).
42. Μoessbauer study of 1% 57Fe doped ferromagnetic insulator La0.825Ca0.175MnO3 M. Pissas, G. Papavassiliou, E. Devlin, A. Simopoulos, V. Likodimos Eur. Phys. J. B 47, 221–229 (2005).
43. Effective ferromagnetic coupling between a supercon-ductor and a ferromagnet in La-Ca-Mn-O/Nb hybrids, D. Stamopoulos, N. Moutis, M. Pissas, D. Niarchos, Phy. Rev. B 72, 212514 (2005).
44. Low temperature charge and orbital textures in La0.875Sr0.125MnO3, G. Papavassiliou, M. Pissas, G. Diamantopoulos, M. Belesi, M. Fardis, D. Stamopoulos, A. Kontos, M. Hennion, J. Dolinsek, J-Ph. Ansermet, and C. Dimitropoulos, Phys. Rev. Lett. 96 (2006) 097201.
45. Manipulating superconductivity through the domain structure of a ferromagnet:Experimental aspects and theoretical implications, D. Stamopoulos and M. Pissas, Phys. Rev B, B 73, 132502 (2006).
46. Splitting of the second magnetization peak in the superconductor Tl2Ba2CaCu2O8, M. Pissas, D. Stamopoulos, V. Phycharis, Y. C. Ma, and N.L. Wang, Phys. Rev. B 73, 174524 (2006)
47. Magnetic anisotropy in the ferromagnetic insulating state of La1-xCaxMnO3, V. Likodimos, M. Pissas Phys. Rev. B 73, 214417 (2006).
48. Enhancement of superconductivity by exchange bias, D. Stamopoulos, E. Manios, and M. Pissas, Phys. Rev. B75, 014501 (2007).
49. |Stray-fields-based magnetoresistance mechanism in Ni80Fe20-Nb-Ni80Fe20 trilayered hybrids, D. Stamopoulos, E. Manios, and M. Pissas, Phys. Rev. B 75, 184504 (2007).
50. Influence of aluminum substitution on the vortex matter properties of MgB2 by M. Pissas, D. Stamopoulos, N. Zhigadlo, J. Karpinski, Phys. Rev. B 75, 184533 (2007).
51. Phase coexistence and magnetic anisotropy in La1-xCaxMnO3 (0 52. Synergy of exchange bias with superconductivity in ferromagnetic–superconducting layered hybrids: the influence of in-plane and out-of-plane magnetic order on superconductivity, D. Stamopoulos, E. Manios and M. Pissas, Supercond. Sci. Technol. 20 1205 (2007).
53. Magnetic properties of the magnetoelectric Al2−xFexO3 (x = 0.8, 0.9 and 1), M Pissas, D Stamopoulos, Y Sanakis and A Simopoulos, J. Phys.: Condens. Matter 20 (2008) 415222.
54. A Moessbauer study of the superconducting NdFeA-sO0.82F0.18 oxypnictide compound, M Pissas, Y Sanakis, V Psycharis, A Simopoulos, E Devlin, Zhi-An Ren, Xiao-Li Shen, Guang-Can Che and Zhong-Xian Zhao, Supercond. Sci. Technol. 21 (2008) 115015.
55. Magnetic measurements in thin film specimens: Rejecting the contribution of the substrate, E. Manios, D. Stamopoulos, N. Moutis, M. Pissas, D. Niarchos, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 320, 3264 (2008).
56. Slow Magnetic Relaxation of a Ferromagnetic NiII5 Cluster with an S = 5 Ground State, A. Boudalis, M. Pissas, B. Abarca, V. Psycharis, C. Raptopoulou, Inorg. Chem., 47 10674-10681 (2008).
57. Magnetic measurements of superconducting NdFeA-sO0.82F0.18 oxypnictide, M. Pissas, D. Stamopoulos, Zhi-An Ren, Xiao-Li Shen, Jie Yang, Zhong and Xian Zhao, Supercond. Sci. Technol. . SUPERCONDUCTOR SCIENCE & TECHNOLOGY 22, 055008 (2009).
58. Surveying the Response of Transport Channels of Intact RBC Membranes upon AgNO3 Administration: an Atomic Force Microscopy Study D. Stamopoulos, E. Manios, E. Gourni, V. Gogola, E. Gjoka, D. Benaki, M. Pissas, P. Bouziotis, CELLULAR PHYSIOLOGY AND BIOCHEMISTRY 24, 33 (2009).
59. A metamagnetic 2D copper(II)-azide complex with 1D ferromagnetism and a hysteretic spin-flop transitions, Lazari, G., Stamatatos, T.C., Raptopoulou, C.P., Psycharis, V., Pissas, M., Perlepes, S.P., Boudalis, A.K, DALTON TRANSACTIONS 17 (2009) 3215-3221.
60. Direct NMR Evidence of Phase Solitons in the Spin Ground State of Overdoped Manganites D. Koumoulis, N. Panopoulos, A. Reyes, M. Fardis, M. Pissas, A. Dou-valis, T. Bakas, D. N. Argyriou, and G. Papavassiliou, Phys. Rev. Lett. 104, 077204 (2010).
61. Spin relaxation in a ferromagnetically coupled trian-gular Cu3 complex, Yiannis Sanakis, Michael Pissas, J. Krzystek, Joshua Telser and Raphael G. Raptis, Chemical Physics Letters 493 (2010) 185–190.


Search the IMS database for a complete list of publications by Michalis Pissas


Τομέας Επιστήμης Υλικών, Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", 153 10 Αγ. Παρασκευή, Αττική, τηλ.: +30 2106503381, fax: +30 210 6519430
Contact Us | ©2008 Institute of Materials Science, N.C.S.R. "Demokritos"